Prif Brydau

Hanner cyw iâr wedi’i rostio, gyda saws tjili neu saws barbaciw – £7.95

Pastai stêc, cwrw a madarch – £7.95

Lledan mewn briwsion – £6.50

Scampi cynffon gyflawn mewn briwsion – £6.50

Lasania gwyrdd (eidion) – £6.95

Cyw iâr tica masala – £6.95

Cyri eidion madras – £7.95

[Hefo reis neu sglodion neu hanner a hanner]


O’r Gril

Stêc rhwmp 6 owns – £7.95

Stêc rhwmp 12 owns – £10.95

Stêc sirlwyn 8 owns – £12.95

Stêc gamon gydag ŵy ac afal pîn – £8.95

[Hefo sglodion, tomato, cylchoedd nionod a madarch]


Prydau Llysieuol

Lasania llysiau’r môr canoldir – £5.50

Brocoli a chaws wedi crasu – £6.00

Byrger lyseuol a sglodion – £4.00


Prydau Ysgafn

Sosej fawr a sglodion – £4.00

Byrger eidion chwarter pwys a sglodion – £4.50

Byrger eidion hanner bwys a sglodion – £5.50

Dau ŵw, ffa pob a sglodion – £3.50


Pitsa

Caws a thomato – £5.50

Ychwanegol o’ch dewis: Ham, salami, tiwna, nionod, olifs, pupurau (50c yr un)


Saladau Amrywiol

Caws – £5.95

Ham neu gig arall ar gael – £6.95

Corgimwch – £7.50

Cranc (pan fo ar gael) – £8.50


Yn Ychwanegol

Sglodion – £2.00

Bara garlleg – £1.80

Bara garlleg hefo caws – £2.00

Clapiau tatws – £1.80

Salad bach cymysg – £2.50

Ŵy – £0.60

Cylchoedd nionod (x8) – £1.00

Ffa pob – £0.80

Saws pupur – £0.80

Brechdan – £0.50


Tatws Trwy’u Crwyn

Caws – £4.00

Meonês Tiwna – £4.50

Corgimwch mewn saws ‘Marie Rose’ – £5.50


Panini

Caws motsarela a thomato – £3.80

Cig moch a chaws – £4.50

Caws motsarela a ham – £4.50


Brechdannau (brown neu wyn)

Caws a nionyn/tomato – £3.50

Salad – £2.50

Ham neu gig arall ar gael – £3.50

Meonês tiwna – £3.90

Ŵy meonês – £2.75

Corgimwch mewn saws ‘Marie Rose’ – £3.90

Cyw iâr ‘coronation’ – £3.90

[Brechdannau wedi’u tostio – +30c ar yr uchod]


Cawl y Dydd

Gyda rôl a menyn – £2.75


Prydau Plant

Cnapiau cyw iâr a sglodion – £3.60

Byrger caws a sglodion – £3.60

Sosej a sglodion – £3.60


Melysfwyd

Teisen ffyj jocled – £2.80

Tarten afal – £2.80

Crymbl afal a mwyar duon – £2.80

[Pob un hefo hufen, hufen iâ neu gwstard]